Home » Amfetamiin (speed) » Harilik olukord 4
Legenda
Sluit

Legenda

Neurotransmitters
Acetylcholine
Adrenaline
Anandamide
Dopamine
Endorfine
GABA
Glutamaat
Serotonine
Substantie P

Eiwitten / enzymen
Acetylcholinesterase
MAO
Receptor
Transporter / Heropname eiwit

 

Drugs
Alcohol
Cannabis / THC
Cocaïne
Heroïne / Morfine
Ketamine
Nicotine
Speed / Amfetamine
XTC / MDMA


Overig
Azijnzuur
Choline
Remmend signaal
Stimulerend signaal

Amfetamiin (speed)

Harilik olukord 4

Kui sõnum on edastatud, vabaneb dopamiin või adrenaliin retseptorilt ning lõhustatakse MAO-de poolt või absorbeeritakse tagasihaardevalkude poolt. Need juhivad neurotransmitterid sünaptilisest pilust tagasi algsesse aksoniterminali. Neurotransmitterid suunatakse algsel kujul uuesti kasutusse.