Home » Kanep » Järeldused:
Legenda
Sluit

Legenda

Neurotransmitters
Acetylcholine
Adrenaline
Anandamide
Dopamine
Endorfine
GABA
Glutamaat
Serotonine
Substantie P

Eiwitten / enzymen
Acetylcholinesterase
MAO
Receptor
Transporter / Heropname eiwit

 

Drugs
Alcohol
Cannabis / THC
Cocaïne
Heroïne / Morfine
Ketamine
Nicotine
Speed / Amfetamine
XTC / MDMA


Overig
Azijnzuur
Choline
Remmend signaal
Stimulerend signaal

Kanep

Järeldused:

Kanep mõjub ajule mitmel viisil. Need mõjud kutsub esile kanepi toimeaine THC.

THC matkib neurotransmitter anandamiidi ja tõstab kaudselt ka dopamiini vallandumise määra. See tekitab mõnutunde. Kanepist sõltuvusse sattumise oht on väiksem kui näiteks kokaiini või amfetamiini puhul.

THC seondub ka aju muude osadega. See võib kahjustada lühimälu ja koordinatsiooni. Ajurakkude hävimist pole kanepi tarvitamise puhul tõestatud.