Home » Kanep » Järeldused: dopamiin 3
Legenda
Sluit

Legenda

Neurotransmitters
Acetylcholine
Adrenaline
Anandamide
Dopamine
Endorfine
GABA
Glutamaat
Serotonine
Substantie P

Eiwitten / enzymen
Acetylcholinesterase
MAO
Receptor
Transporter / Heropname eiwit

 

Drugs
Alcohol
Cannabis / THC
Cocaïne
Heroïne / Morfine
Ketamine
Nicotine
Speed / Amfetamine
XTC / MDMA


Overig
Azijnzuur
Choline
Remmend signaal
Stimulerend signaal

Kanep

Järeldused: dopamiin 3

Kuid nüüd sekkub GABA vallandumisse THC. See võimaldab aktiveerida rohkem dopamiini. Miinus korda miinus annab kokku plussi. Suuremad dopamiinikogused stimuleerivad aju mõnukeskust.