Home » Kokaiin » Harilik olukord 4
Legenda
Sluit

Legenda

Neurotransmitters
Acetylcholine
Adrenaline
Anandamide
Dopamine
Endorfine
GABA
Glutamaat
Serotonine
Substantie P

Eiwitten / enzymen
Acetylcholinesterase
MAO
Receptor
Transporter / Heropname eiwit

 

Drugs
Alcohol
Cannabis / THC
Cocaïne
Heroïne / Morfine
Ketamine
Nicotine
Speed / Amfetamine
XTC / MDMA


Overig
Azijnzuur
Choline
Remmend signaal
Stimulerend signaal

Kokaiin

Harilik olukord 4

Kui sõnum on edastatud, vabaneb dopamiin retseptorilt ja liigub tagasi oma algsesse neuronisse. See absorbeeritakse eriliste tagasihaardevalkude abil sünaptilisest pilust, kust see juhitakse tagasi aksoniterminali. Dopamiin võetakse algsel kujul uuesti kasutusse.